Vĩnh Long có trên 40 điểm kinh doanh,  dự trữ xăng dầu trong khu vực dân cư  tập trung, gần chợ, trung tâm thương mại… Việc đảm bảo an toàn PCCC tại các điểm kinh doanh xăng dầu này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *