Hàng ngàn năm nay, Đền Hùng – nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước , Đảng bộ chính quyền và nhân dân Vĩnh Long hướng đến Quốc Tổ Hùng Vương với lòng thành kính và tự hào .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *