Rút kinh nghiệm việc ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn năm trước, năm nay nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Vĩnh Long chủ động thực hiện các giải pháp khôi phục lại diện tích sầu riêng bị thiệt hại. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *