Những năm qua, diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long có nhiều khởi sắc. Đây là kết quả từ sự nỗ lực lớn của các cấp ủy đảng trong việc vận động người dân làm nên những tuyến đường sáng xanh sạch đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *