Tết này, về các vùng nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long, ai cũng thấy quê hương đổi mới. Đó là nhờ các địa phương xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Nhờ nguồn vốn này, những công trình mới, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được xây dựng. Xã Bình Phước, huyện Mang Thít là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *