Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, nguồn vốn huy động trên địa bàn hiện đáp ứng được 124% dư nợ cho vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *