Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020, người dân Vĩnh Long hướng về đại hội với niềm tin vào sự thắng lợi và gửi gắm nhiều kỳ vọng về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *