Theo đánh giá của ngành y tế, ý thức bảo vệ sức khỏe bằng vắc xin của người dân ngày một nâng cao. Tại các điểm tiêm chủng trong tỉnh, mỗi ngày có hàng trăm người đến tiêm chủng dịch vụ tăng khoảng 20% so với trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *