Sử dụng vắc xin phòng bệnh là một trong những biện pháp bảo vệ sức khỏe hữu hiệu trước những diễn biến phức tạp của nhiều loại dịch bệnh hiện nay. Nhận thức được vấn đề này, nhiều người dân trong tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tiêm ngừa phòng bệnh bảo vệ sức khỏe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *