Cùng với các địa phương trong tỉnh, những năm qua, huyện Long Hồ đã tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân xứng đáng là địa phương quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, của quê hương Vĩnh Long. Sự phát triển đáng ghi nhận đó được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *