Là loại cây nhạy cảm với mặn nên đợt hạn mặn vừa qua, diện tích sầu riêng ở Bến Tre bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nhiều vườn cây bị chết hoàn toàn. Vì vậy, mặc dù đã bước vào mùa mưa, nhưng nhiều nhà vườn ở Bến Tre vẫn tiếp tục đốn bỏ sầu riêng để cải tạo đất, chuyển sang trồng lứa sầu riêng mới hoặc bỏ hẳn sầu riêng để chuyển sang trồng giống cây khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *