Sau 9 tháng triển khai thực hiện, sáng nay, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người khuyết tật trên địa bàn xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long” do Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long chủ trì chính thức được nghiệm thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *