Chiều nay, Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổ chức, phương pháp vận hành cơ chế tác chiến trong KV phòng thủ tỉnh Vĩnh Long”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *