Tại huyện Mang Thít, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức khai mạc ngày hội “Thanh niên học nghề và xuất khẩu lao động” và “Thanh niên đồng hành cùng hàng Việt” lần thứ 4, năm 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *