Nhằm tạo điểm nhấn trong các hoạt động tháng thanh niên, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, hôm nay tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức ra quân thực hiện cao điểm ngày Chủ nhật xanh. Hưởng ứng hoạt động này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *