Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành giao thông vận tải Vĩnh Long đã  giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên 60 tỷ đồng và chỉ đạt gần 15% nguồn vốn được phân bổ theo kế hoạch. Nguyên nhân chính là do  khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *