Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, năm 2015, ngành GTVT sẽ đầu tư trên 200 tỷ đồng cho các công trình giao thông. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm, mang tính động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *