Với việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và triển khai quyết liệt các giải pháp phục hồi kinh tế, nên 9 tháng năm nay, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, tác động tích cực đến hoạt động xuất – nhập khẩu, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *