Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định về ngân hàng tên nhân vật, sự kiện lịch sử để đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *