Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đầu năm đến nay , Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, đã đầu tư gần 3900  tỉ đồng cho nông dân vay để mở rộng sản xuất và chăn nuôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *