Thực hiện chương trình “kết nối trái tim, chung sức vì cộng đồng”, chiều nay , Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Long , Trung tâm công tác xã hội, Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 20 con bò giống ( trị giá 400 triệu đồng) cho 20 hộ nghèo, cận nghèo, xã Vĩnh Xuân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *