Trong thời gian gần 1 năm nay, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vĩnh Long tổ chức các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng. Hoạt động của ngân hàng lưu động đã góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *