Thông qua sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM, giữa tháng 11 vừa qua – Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận gói viện trợ không hoàn lại Thiết bị hệ thống xử lý nước sạch – từ Hiệp Hội Cấp thoát nước Hàn Quốc và Thị trưởng Thành phố Daegu – lắp đặt tại Trạm cấp nước xã Nông thôn mới Long Mỹ, huyện Mang Thít. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *