Trong tâm thức người Việt, bữa cơm gia đình mang nhiều giá trị nhân văn và ý nghĩa sâu sắc. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp mà nhiều thế hệ người Việt Nam gìn giữ, phát huy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *