Theo Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó qui định thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đối với các tỉnh ĐBSCL là từ 50 triệu đồng/năm trở lên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *