Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện nay dịch tả heo Châu Phi đang diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan nhanh. Do vậy, ngoài những nỗ lực của các ngành chức năng trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh, thì ý thức hợp tác của người chăn nuôi heo trong việc chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh là vấn đề cần được quan tâm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *