Với mục tiêu “phấn đấu 100%  gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú”, bằng nghĩa tình và trách nhiệm, tỉnh Vĩnh Long đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình người có công.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *