Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu quan trọng của ngành y tế. Tại Vĩnh Long, công tác củng cố nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh luôn được các cơ sở y tế chú trọng. Đặc biệt sau 2 năm chống dịch COVID-19, hoạt động này càng được nâng cao để bảo vệ nâng cao sức khỏe người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *