Thời gian qua, Sở công thương tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều cuộc kết nối cung – cầu giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương với  các doanh nghiệp và các nhà phân phối ngoài tỉnh theo phương châm “chất lượng – hiệu quả”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *