Tiếp tục hoạt động khuyến học khuyến tài, từ ngày 24-27/10, Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2018-2019 cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *