Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu  tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh, với tổng mức đầu tư  trên 2.600 tỷ đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *