Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2019 này, tỉnh Vĩnh Long  tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã  điểm để có thêm 6 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *