Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long dự kiến bố trí 15 tỷ đồng từ ngân sách để cho vay xuất khẩu lao động. Đây là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho lao động có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được đi lao động hợp tác nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *