Trong năm 2014, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư thực hiện hơn 3.160 ha mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, nông dân các huyện mở rộng thêm 5.830 ha, nâng tổng diện tích “Cánh đồng mẫu lớn” toàn tỉnh đạt gần 9.000 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *