Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những chương trình trọng điểm của Vĩnh Long nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững và toàn diện với mục tiêu tăng thu nhập cho người nông dân, từng bước đưa nông thôn đến gần với thành thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *