Tại chợ thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, triều cường dâng cao đã làm ảnh hưởng đến việc mua bán của các hộ tiểu thương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *