Chỉ còn một tuần nữa đến tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những ngày qua, nhu cầu mua sắm chuẩn bị đón tết cổ truyền, lượng người đến các chợ và siêu thị tăng cao. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch hơn lúc nào hết được Ban quản lý các chợ, siêu thị đặt lên hàng đầu. Và cũng rất cần ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *