Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long, mưa đầu mùa đang tạo điều kiện cho muỗi vằn tác nhân gây bệnh SXH phát triển nên các trường hợp mắc bệnh SXH trong tỉnh cũng đang có chiều hướng gia tăng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *