UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tiếp nhận đăng ký ủng hộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Vĩnh Long, đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo tỉnh năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *