Phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động hội viên tham gia nhiều hoạt động, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội. Riêng tại TP Vĩnh Long, mô hình Tổ hợp tác “Nuôi lươn không bùn” thuộc Hội Cựu chiến binh Phường 5, thời gian qua đã giúp nhiều hội viên nâng cao thu nhập cho kinh tế gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *