Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được nông dân ở xã Mỹ Lộc huyện Tam Bình canh tác qua 2 vụ. Đây là phương thức canh tác mang tính bền vững, nhờ bảo vệ môi trường và đầu ra được đảm bảo. Mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ này cần được phát huy và nhân rộng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *