Thời gian này, một số cánh đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long mở đồng bắt đầu thu hoạch lúa Đông Xuân. Thời tiết thuận lợi khiến việc thu hoạch lúa dễ dàng. Mặc dù có ruộng năng suất thấp nhưng nhờ giá cao nên nông dân phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *