Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12 và tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, sáng 01/12, nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mitinh nhằm tuyên truyền sâu rộng cho người dân về các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *