Kể từ ngày ngày 22/3, các loại xe mới được miễn đăng kiểm lần đầu; xe gia đình, xe cá nhân dưới 7 năm được kéo dài chu kỳ kiểm định đến 24 tháng. Đây là những những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 2/2023 được Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *