Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Mang Thít đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *