Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích là chủ trương chung của tỉnh Vĩnh Long. Thực hiện chủ trương này, 5 năm qua, ngành nông nghiệp huyện Mang Thít  triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *