5 năm qua, với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực của toàn ngành, huyện Mang Thít đã có nhiều khởi sắc trong công tác GD-ĐT. Trong đó nổi bật nhất là công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, trở thành điểm sáng của tỉnh về công tác này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *