Năm 2016, với việc xác định chuẩn nghèo mới theo phương pháp đa chiều nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã nông thôn mới Mỹ Thuận, huyện Bình Tân lên đến gần 9%. Thế nhưng nhờ có sự chỉ đạo tập trung, hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã Mỹ Thuận đến nay đã được kéo giảm đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *