Hơn 4 năm được công nhận đạt chuẩn NTM, diện mạo nông thôn xã  Mỹ Lộc, huyệnTam Bình ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể đã mang đến niềm tin phấn khởi cho người dân vào chương trình dựng nông thôn mới – một chương trình của ý Đảng- lòng dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *