Thực tế trong thời gian qua cho thấy, việc phát huy tốt nội lực của các tầng lớp nhân dân sẽ có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội tại địa phương. Ở huyện Long Hồ, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện đã thực hiện tốt điều này trong việc xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *